Rastavljanje jednoručne slavine i zamena mešača

Ukoliko imate problema sa mešačkom glavom u jednoručnoj slavini i potrebna je zamena iste pokazaćemo Vam kroz slike kako se rastavlja jednoručna slavina da bi došli do mešača koji treba zameniti.

Rastavljanje slavine i potreban alat

Na jednoručnim slavinama deo koji obezbeđuje otvaranje i zatvaranje vode, kao i mešanje tople i hladne vode
jeste mešač ili mešačka glava. Bitno je na vreme reagovati pošto će curenje koje uzrokuje neispravan mešač
stvoriti naslage kamenca koje će kasnije otežati rastavljanje slavine, a u najgorem slučaju slavinu
nećete moći rastaviti bez mehaničkog oštećenja ukrasnih delova slavine.

Kao i pri svim radovima na vodovodu zatvorite ventil hladne i tople vode vode. Ventil hladne vode se nalazi
ili ispod slavine ili je postavljen na ulazu hladne vode u mokri čvor (glavni ventil za sve slavine), zatim
zatvorite ventil tople vode koji se nalazi ispod desne napojne cevi ili creva od bojlera. Ukoliko nemate ventil
za zatvaranje hladne vode ili ga nije moguće zatvoriti zbog neispravnosti zatvorite glavni ventil u šahti kod vodomera,
u ovom slučaju nije potrebno zatvarati ventil tople vode pošto sad cela vodovodna instalacija nije pod pritiskom.
Proverite da li ste zatvorili vodu tako što ćete pustiti vodu na slavini na kojoj treba da izvršite zamenu mešača.

Alat za zamenu mešača koji će nam biti potreban je inbus ključ ili ravni odvijač i ključ štelujući. Ukoliko slavina nije
okovana kamencom nije je potrebno sidati sa zida.

1. Noktom ili odvijačem skinite ukrasnu kapicu

2. Ispod kapice koju ste skinuli se nalazi vijak, baterijskom lampom utvrdite da li je ležište na vijku za
inbus ili ravni odvijač i odvrnite vijak.

3. Skinite ručicu jednoručne slavine na gore.

4. Rukom odvrnite ukrasnu sjajnu maticu u obliku zvona.

5. Ključem odvrnite mesinganu maticu kojom je pritegnut mešač.

Sada bi trebalo da rukom možete izvaditi mešač koji ćete iskoristiti za uzorak prilikom nabavke novog mešača.
Vraćanje mešača se vrši obrnutim redosledom.

Ukoliko je curenje na slavini duže trajalo usled neispravne mešačke glave i naslaga kamenca koje su se iz tog
razloga nakupile na slavini potrebno je slavinu demontirati i potopiti je u sirće da odstoji 2-3 sata pa tek onda pristupiti
rastavljanju slavine.

Coming Soon...