Slavine za sudoperu i kako izabrati odgovarajuću

Slavine za sudoperu i kako izabrati odgovarajuću

Slavine za sudoperu i kako ih izabrati

Prvo pitanje koje se postavlja prilikom izbora slavine jeste da li topla voda na sudoperu dolazi
iz velikog bojlera ili malog bojlera koji je neposredno kod sudopere?

Prva varijanta je da topla voda do slavine za sudoperu dolazi sa velikog bojlera

   Ako je u pitanju ovaj način distribucije tople vode do slavine sudopere onda moramo
imati dva izvoda iz zida kod sudopere. Ako su izvodi vidno iznad sudopere Vama treba zidna slavina za sudoperu. Najčešće varijante ovih baterija su jednoručne slavine za sudoper, dvoručne sa klasičnim ručkama (kapama) i ukrasne dvoručne sa ukrasnim kapama i sve ne mogu biti sa donjim ili gornjim izlivom u zavisnosti koju visinu točećeg mesta želite da postignete.

Slavina za sudoperu zidna

   Ako su pak izvodi ispod korita sudopere onda Vam treba stojeća slavina za sudoperu (usadna baterija za sudoper) sa dve cevi (dva pancirna gibljiva creva ili poznatija kao brinox creva) koje se montiraju na ugaone (EK) ventile. Kao i kod zidnih slavina najčešće su jednoručne slavine za sudoper, dvoručne i dvoručne ukrasne. Što se tiče izliva kod stojećih slavina za sudoperu zajednički za većinu je J izliv sa tim što jednoručne slavine imaju i varijantu sa nižim pokretnim izlivom. Specifične vrste jednoručnih slavina za sudoperu su sa izvlačnim tušom i slavine za profesionalnu i poluprofesionalnu upotrebu kod kojih izliv možete držati u ruci i slobodno ga pomerati u svim pravcima.

Slavina za sudoperu poluprofesionalna

Na sudoperi je predviđen mali bojler.

   Čak i ako ne znate da li je ovo slučaj tj. mali bojler nije ugrađivan ili je u pitanju nova gradnja bez sumnje će Vam potvrditi jedan izvod iz zida kod sudopere tj. imate samo hladnu vodu dovedenu do mesta slavine za sudoper. I opet ista logika. Ako je izvod vidno iznad sudopere kupićete zidnu slavinu za mali bojler (nisko pritisni, prelivni i pogrešan ali često u upotrebljavan naziv protočni bojler) koji je u ovom slučaju izvoda i slavine visokomontažni tj. montira se iznad slavine na zid ili u kuhinjski element. 

slavina za mali bojler

   U slučaju da se izvod hladne vode nalazi ispod sudopere onda Vam treba stojeća slavina sa tri cevi od kojih
se dve motiraju na mali bojler koji je u ovom slučaju niskomontažni, a treća cev se montira na ugaoni (EK) ventil. Kod svih proizvođača bi trebalo da su cevi jasno obeležene i u uputstvu objašnjeno mesto montaže istih. Modeli usadnih baterija za sudoper sa tri creva su isti kao i kod stojećih slavina sa dve cevi i sem konstrukcione razlike u samom telu slavine i drugog tipa perlatora koji sprečava začepljavanje od kamenca vizuelno nema razlike.

slavina sa tri cevi

I na kraju se nalazi infografik koji će Vam možda i jednostavnije objasniti nego ja kako izabrati slavine za sudoperu.

infografik slavine za sudoperu

Ostavite komentar